Vệ sinh phòng chống dịch trong trại heo

Vệ sinh phòng chống dịch trong trại heo

Nuôi heo là một công việc đòi hỏi nhiều kiến thức, chính vì vậy chúng tôi xin được giới thiệu với các bạn đọc tài liệu Vệ sinh phòng chống dịch trong trại heo nhằm giúp các bạn nắm rõ được kiến thức nuôi heo, mô hình nuôi heo hiệu quả và đạt được thành công trong việc chăn nuôi heo, giúp các bạn làm giàu từ chăn nuôi.

Xem thêm: Một mô hình chăn nuôi hiện đại hóa và công nghiệp hóa

Vệ sinh phòng chống dịch trong trại heo
Xem trực tuyến tài liệu Vệ sinh phòng chống dịch trong trại heo

Hướng dẫn sử dụng: giống lợn Landrace coi là tốt nhất trên thế giới hiện nay và được lưu đang rất phổ biến ở nhiều nơi. giống lợn này đến nước ta trong năm 1970 tại Cuba. Những năm sau 1990, lợn Landrace vào tôi qua con đường của các nhà nước của các công ty và từ nhiều chủng khác nhau như Landrace Pháp, Bỉ, Anh, Úc, Mỹ, Nhật … Mỗi dòng có cái nhìn đặc biệt của riêng nó và đặc điểm sản xuất của mình. Landrace giống lợn đã được lựa chọn một trong những giống tốt nhất cho việc thực hiện các chương trình lợn nạc ở Việt Nam.

Tìm thêm:

Chăn nuôi heo, kỹ thuật chăn heo, mô hình nuôi heo

Vệ sinh phòng chống dịch trong trại heo
5 (100%) 1 vote