Ứng dụng một số tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi heo vào thực tế sản xuất để nâng cao năng suất sinh sản của heo nái

Ứng dụng một số tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi heo  vào thực tế sản xuất để nâng cao năng suất sinh sản của heo nái

Nuôi heo là một công việc đòi hỏi nhiều kiến thức, chính vì vậy chúng tôi xin được giới thiệu với các bạn đọc tài liệu Ứng dụng một số tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi heo  vào thực tế sản xuất để nâng cao năng suất sinh sản của heo nái nhằm giúp các bạn nắm rõ được kiến thức nuôi heo, mô hình nuôi heo, mô hình nuôi heo nái hiệu quả và đạt được thành công trong việc chăn nuôi heo, giúp các bạn làm giàu từ chăn nuôi.

Xem thêm: Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi heo nái ngoại

Ứng dụng một số tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi heo vào thực tế sản xuất để nâng cao năng suất sinh sản của heo nái

Xem trực tuyến tài liệu Ứng dụng một số tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi heo  vào thực tế sản xuất để nâng cao năng suất sinh sản của heo nái

Làm thế nào để sử dụng: Landrace lợn được coi là tốt nhất trên thế giới ngày nay và vẫn còn rất phổ biến ở nhiều nơi. Lợn này giống nước ta được giới thiệu khoảng năm 1970 đối với Cuba. Post-1990 lợn Landrace năm được ăn tôi thông qua đường dẫn của nhà nước, doanh nghiệp và nhiều chủng khác nhau như Landrace Pháp, Bỉ, Anh, Úc, Mỹ, Nhật … Mỗi dòng có xuất hiện đặc trưng của nó và đặc điểm sản xuất của mình. Giống Landrace lợn được đặt tên là một trong những giống tốt nhất để thực hiện chương trình heo nạc ở Việt Nam.

Tìm thêm:

Chăn nuôi heo, kỹ thuật chăn heo, mô hình nuôi heo

Ứng dụng một số tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi heo vào thực tế sản xuất để nâng cao năng suất sinh sản của heo nái
5 (100%) 1 vote