Phương pháp chăn nuôi bò sinh sản (phần 6)

Phương pháp chăn nuôi bò sinh sản (phần 6)

Nuôi bò là một công việc đòi hỏi nhiều kiến thức, chính vì vậy chúng tôi xin được giới thiệu với các bạn đọc tài liệu Phương pháp chăn nuôi bò sinh sản (phần 6) nhằm giúp các bạn nắm rõ được kiến thức nuôi bò, mô hình nuôi bò, mô hình nuôi bò thịt hiệu quả và đạt được thành công trong việc chăn nuôi bò, giúp các bạn làm giàu từ chăn nuôi.

Xem trực tuyến tài liệu Phương pháp chăn nuôi bò sinh sản (phần 6)

Trước đây gia đình nông dân Ông Bảo cũng thuộc về lĩnh vực “mạnh mẽ” là dê phổ biến, trâu, lợn … Tuy nhiên, họ nuôi dê hoặc cây trồng gây hại, thịt lợn, dịch bệnh rất hiệu quả hiệu quả kinh tế thấp, nhiều trong số họ họ thua đậm. Sơn và vợ của ông và sau đó đã đi vào để súc sinh san.Luc ông mua 2 cặp bò và chăn nuôi gia súc địa phương sinh ra gần hai năm sau khi con đầu tiên. Với phương châm của ông Bảo là “nâng cao bê cái để tăng đàn bò, bê đực mổ thịt để có được tiền để đầu tư.” Mỗi biến do đó xa khỏi đàn của hơn 40 trẻ em trong số gia đình, một Zebu nuôi bò đực được hỗ trợ tại 135 xã của chương trình.

Tìm thêm:

Chăn nuôi bò, kỹ thuật chăn bò, mô hình nuôi bò

Phương pháp chăn nuôi bò sinh sản (phần 6)
5 (100%) 1 vote