Kỹ thuật chăn nuôi heo trong nông hộ (phần 7)

Kỹ thuật chăn nuôi heo trong nông hộ (phần 7)

Nuôi heo là một công việc đòi hỏi nhiều kiến thức, chính vì vậy chúng tôi xin được giới thiệu với các bạn đọc tài liệu Kỹ thuật chăn nuôi heo trong nông hộ (phần 7) nhằm giúp các bạn nắm rõ được kiến thức nuôi heo, mô hình nuôi heo hiệu quả và đạt được thành công trong việc chăn nuôi heo, giúp các bạn làm giàu từ chăn nuôi.

Xem list Tổng hợp Kỹ thuật chăn nuôi heo trong nông hộ:

Kỹ thuật chăn nuôi heo trong nông hộ

Xem trực tuyến tài liệu Kỹ thuật chăn nuôi heo trong nông hộ (phần 7)

Dự án FAPQDC tổ chức các khóa đào tạo và thanh, kiểm tra, lấy mẫu cho các cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y, Trung tâm Khuyến nông, Cục Quản lý chất lượng NLS & TS, trang trại cán bộ kỹ thuật. .. cũng hỗ trợ khách hàng tham gia hội nghị nông nghiệp, giới thiệu sản phẩm, như các phương tiện truyền thông, tài liệu quảng cáo, biển quảng cáo và áp phích quảng bá sản phẩm. Sau đó, tùy thuộc vào năng lực của từng dự án thí điểm sẽ hỗ trợ các trang trại được chứng nhận VietGap. Các hình thức đào tạo như các chuyên gia ở Canada bằng việc chuyển giao và ứng dụng các kinh nghiệm và làm thế nào để quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại Canada.

Tìm thêm:

Chăn nuôi heo, kỹ thuật chăn heo, mô hình nuôi heo

Kỹ thuật chăn nuôi heo trong nông hộ (phần 7)
5 (100%) 1 vote