Chăn nuôi bò thịt (phần 3)

Chăn nuôi bò thịt (phần 3)

Nuôi bò là một công việc đòi hỏi nhiều kiến thức, chính vì vậy chúng tôi xin được giới thiệu với các bạn đọc tài liệu Chăn nuôi bò thịt (phần 3) nhằm giúp các bạn nắm rõ được kiến thức nuôi bò, mô hình nuôi bò, mô hình nuôi bò thịt hiệu quả và đạt được thành công trong việc chăn nuôi bò, giúp các bạn làm giàu từ chăn nuôi.

Xem list Chăn nuôi bò thịt:

  1. Chăn nuôi bò thịt (phần 1)
  2. Chăn nuôi bò thịt (phần 2)
  3. Chăn nuôi bò thịt (phần 3)
  4. Chăn nuôi bò thịt (phần 4)
  5. Chăn nuôi bò thịt (phần 5)

Chăn nuôi bò thịt

Xem trực tuyến tài liệu Chăn nuôi bò thịt (phần 3)

Bò là hệ thống tiêu hóa của động vật nhai lại nên được cho phép sử dụng thức ăn không tiêu hóa cho nhai. Động vật nhai lại cho phép các vi sinh vật đặc biệt trong dạ cỏ để tiêu hóa thức ăn. Những vi sinh vật phá vỡ các chức năng cellulose và carbohydrate khác thành các axit béo dễ bay hơi mà gia súc sử dụng nó như là sự trao đổi chất cơ bản nhiên liệu. Vi sinh vật trong dạ cỏ cũng tổng hợp axit amin của nguồn nitơ protein như urê và amoniac không. Bởi vì các sinh vật sinh sản trong dạ cỏ, thế hệ lớn tuổi hơn và các tế bào chết, họ tiếp tục trên con đường tiêu hóa. Những tế bào này một phần tiêu hóa con bò, nó cho phép bạn tạo ra một nguồn protein chất lượng cao. Những tính năng này cho phép con bò phát triển mạnh trên sân cỏ và thực vật khác.

Tìm thêm:

Chăn nuôi bò, kỹ thuật chăn bò, mô hình nuôi bò

Chăn nuôi bò thịt (phần 3)
5 (100%) 1 vote